Szanowni Druhny i Druhowie – Strażacy!

Drodzy internauci.

 

 

Pragnę Was poinformować, że postanowieniem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu z dnia 14 grudnia 2011r. otwieramy stronę internetową naszej powiatowej organizacji związkowej. Jest to organizacja pożytku publicznego niezależna, samorządna, działająca w strukturach Związku. Chcemy aby na tej stronie ukazywały się wszystkie strażackie sprawy, problemy i radości.

 

Będziemy z Wami dzielić się osiągnięciami oraz porażkami. Przekazywać będziemy informacje o strażackich akcjach ratowniczych, imprezach, jubileuszach i posiedzeniach władz Prezydium oraz Zarządu Oddziału Powiatowego. Nie chcemy na naszej stronie zajmować się tylko i wyłącznie sprawami ze szczebla powiatowego, skąd może mniej wyraziście widać problemy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Zarządów Oddziałów Gminnych (równorzędnych). Dlatego będziemy również oczekiwać na informacje od wszystkich strażaków powiatu zawierciańskiego i od osób, którym bliskie są sprawy ochrony przeciwpożarowej. Wasze sprawy i problemy są również naszymi, będziemy wspólnie się radować z osiągnięć i razem rozwiązywać wszelkie trudności.

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku OSP RP w Zawierciu

Krzysztof Wrona

Starosta Zawierciański